Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

"Μεγάλη Ἑβδομὰς τοῦ ἔτους 1965, συνεννοήθηκαν εἴκοσι πέντε Πρωτοψάλτες καὶ Λαμπαδάριοι, μαθηταὶ τοῦ Παναγιωτίδη, καὶ ἔψαλλαν εἰς τοὺς Ναούς των τὰ σύντομα τροπάρια εἰς σύντομον χρόνον καὶ οἱ ψάλτες τοῦ Ἁγίου Φανουρίου τὰ ἀργὰ τροπάρια εἰς χρόνον ἀργὸν καὶ τοιουτοτρόπως ἦσαν ὅλοι ἡ ὥρα 9 εἰς τὸν Ἅγιον Φανούριον. Ἔψαλλαν τὸ τροπάριον τῆς Κασσιανῆς μέσα ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Βῆμα μὲ σβησμένα ὅλα τὰ φῶτα τοῦ Ναοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀκοίμητον κανδῆλα καὶ ὑπὸ τὴν Δ/σιν τοῦ μεγάλου Διδασκάλου Ἀθαν. Παναγιωτίδη τιμῆς ἔνεκεν.
(Μαγνητοφώνησις μὲ GRUNDIG T.K. 24, τεσσάρων ἐγγραφῶν, δύο στροφῶν, βάρους 35 κιλ. περίπου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης).
Στὶς μονωδίες συμψάλλουν ὁ κ. Δεβρελής, πρωτοψάλτης τότε τοῦ ναοῦ, καὶ ὁ μακαριστὸς λαμπαδάριός του Γρηγόριος Λαυρεντιάδης. Ὁ Ἀθανάσιος Παναγιωτίδης εἶχε χάσει τὴ φωνή του, παρὰ ταῦτα εἶναι αὐτὸς ποὺ χοραρχεῖ. Τὸ κείμενο τῆς παρτιτούρας ἀπ' ὅπου ἔψαλε ὁ χορὸς τὸ ἑτοίμασε ὁ κ. Δεβρελὴς (καταγράφοντας τὴν ἐκτέλεση τοῦ Παναγιωτίδη) σὲ τετρά-διο μεγαλύτερο ἀπὸ Α4 μὲ μεγάλα γράμματα καὶ διχρωμία μαῦρο-κόκκινο. Ἀπὸ τὸ τετράδιο αὐτὸ ἔβγαλε ἀργότερα φωτοτυπίες ὅπου προσέθεσε μὲ στυλὸ κάποιες ἐναλλακτικὲς ἀναλύ-σεις καὶ κάποιες ὑποδείξεις γιὰ χρήση κάθε ἐνδιαφερομένου."
Τὸ παραπάνω κείμενο καθὼς καὶ ἡ ἠχογράφηση εἶναι προϊὸν ἔρευνας καὶ ἀναζήτησης τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου καὶ συναδέλφου κ. Ἰωάννη Μπουλμπουτζὴ τὸν ὁποῖο καὶ εὐχαριστοῦμε θερμὰ γιὰ τὴν εὐγενῆ παραχώρηση.

1 σχόλιο:

  1. Για την ακρίβεια, μέχρι είναι ευγενής προσφορά του μουσικολογιωτάτου μαθητού του Αθανασίου Παναγιωτίδου, του πρωτοψάλτου κ. Αστερίου Δεβρελή. Από τα παραπάνω, μέχρι και το κείμενο εντός της παρενθέσεως είναι αντιγραφή από την καταγραφή του περιστατικού σε χειρόγραφο του δασκάλου, τα της τελευταίας παραγράφου είναι δική μου συμπληρωματική εξιστόρηση αυτών που μου διηγήθηκε ο κ. Δεβρελής ή παρατήρησα, Η διχρωμία στο κείμενο του βίντεο είναι ανακατασκευή του φίλου Γιώργου του Ντόβολου, τον οποίο ευχαριστώ για τα καλά του λόγια!

    ΑπάντησηΔιαγραφή