Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Εωθινά Δοξαστικά Αθαν. Παναγιωτίδη, Εκτέλεσις Αστ. Δεβρελή

Πριν από 11 εβδομάδες ξεκίνησε στο ιστολόγιό μας μια πρωτότυπη προσπάθεια προβολής του συνθετικού έργου του Αθανασίου Παναγιωτίδη. Πρόκειται για τα μέλη που κυκλοφόρησε στο μόνο επίσημο βιβλίο που εξέδωσε για τις ανάγκες του αναλογίου, το «Επίτομον Αναστασιματάριον» (1955). Το πόνημα αυτό βγήκε με πρωτοβουλία του πρωτοψάλτου κ. Αστερίου Δεβρελή, μαθητή της τέχνης του Αθανασίου Παναγιωτίδη και στενού του συνεργάτη. Ο Παναγιωτίδης έψαλλε, ο Δεβρελής κατέγραφε. Το έργο διακρίνεται από σωστό τονισμό του κειμένου, απουσία πλατειασμών στις μουσικές φράσεις, ευφάνταστες θέσεις που, όμως, δεν ξεφεύγουν της σοβαρότητος του κειμένου και μεγαλοπρέπεια!

Κατά ευτυχή συγκυρία, το πόνημα έχει ηχογραφηθεί υποδειγματικά από τον άνθρωπο που το άκουσε και το κατέγραψε, τον κ. Δεβρελή, ο οποίος «έκλεψε» όσο ελάχιστοι την τέχνη του μεγάλου διδασκάλου. Τις ηχογραφήσεις αυτές μου τις έχει δώσει και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό! Πολλώ δε μάλλον, για τη διάθεση προσφοράς του, καθώς όταν του πρότεινα να τις αναρτήσω στο Διαδίκτυο μαζί με το κείμενό τους, δέχτηκε ευχαρίστως!

Όπως μας εξιστορεί ο κ. Δεβρελής, ο Αθανάσιος Παναγιωτίδης, όπως και οι υπόλοιποι παλαιοί διδάσκαλοι της ψαλτικής, το μάθημά τους το έκαναν ψάλλοντας στο μαθητή τα μέλη της προσεχούς Κυριακής ή εορτής. Με αυτή τη φιλοσοφία, λοιπόν, αποφασίσαμε να προβάλουμε κι εμείς τα μέλη του έργου αυτού. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, δημοσιεύονταν το Εξαποστειλάριο, οι Αίνοι και το Εωθινό της προσεχούς Κυριακής ώσπου να ολοκληρωθεί η σειρά των μαθημάτων. Πλέον, τα πάντα είναι αναρτημένα, οπότε θεωρούμε πρακτικότερο να υπάρχουν θέματα κατά είδος τροπαρίου (Εξαποστειλάριον, Αίνοι, Εωθινόν) ώστε να μπορεί να ανατρέχει ο καθένας άμεσα στο μέλος που επιθυμεί.

Για τα βίντεο χρησιμοποιήθηκαν σαρώσεις άμεσα από το πρωτότυπο φυλλάδιο και όχι από αντίγραφα, με κάποια απαραίτητη επεξεργασία. Ακόμη, στις ηχογραφήσεις  έχει εφαρμοστεί αποθορυβοποίηση όπου χρειαζόταν, καθώς σε πολλά μέλη εκτός από φύσημα υπήρχε και βόμβος, πάντοτε, όμως, με τη φιλοσοφία να μην αλλοιωθεί η φωνή. Τα μέλη που απουσιάζουν, δηλαδή κάποια τροπάρια των Αίνων του αριστερού χορού, δυστυχώς δεν περιέχονταν ούτε στο πρωτότυπο.

Καλή ακρόαση!

Ιωάννης Μπουλμπουτζής

Μέρος γ’: Τα 11 Εωθινά Δοξαστικά

Εωθινόν α'

Εωθινόν β'

Εωθινόν γ'

Εωθινόν δ'

Εωθινόν ε'


Εωθινόν ς'

Εωθινόν ζ'

Εωθινόν η'

Εωθινόν θ'


Εωθινόν ι'

Εωθινόν ια'

1 σχόλιο: